Hoppa till innehåll

Samhällsorientering

Kursen ska underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet och skapa en grundförståelse för det svenska samhället samt skapa förutsättningar för framtida inlärning. Kursen sker på deltagarnas hemspråk.

Samhälls Vägledarna

En plattform och mötesplats dit du villkorslöst kan söka dig till som ny i landet för att få svar och vägledning i samhället. Till Samhälls Vägledarna kan du vända dig till med alla dina frågor och få möjligheten att integrera dig och lära känna dina medmänniskor.

Inte vad du letade efter?

Svenska som andraspråk (SAS) grund

Svenska som andraspråk (SAS) är till för dig som inte har svenska som modersmål och vill utveckla dina språkkunskaper.

Engelska grund

Engelska grund vänder sig till dig som saknar grundskolekompetens eller som vill repetera ämnet inför studier på gymnasienivå.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är tillför dig som behöver extra stöd för att hitta jobb eller utbildningar. Med hjälp av våra handledare får du individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att nå målet: jobb eller utbildning.